Otantik Çok Sesliliğin İzinde Türkülerin Armonizasyonu 2000- 2002

Yrd. Dç. Dr. Oğuzhan Uç Resmi İnternet Sitesidir.

Anadolu türkülerinin, yine Anadolu çok seslilik anlayışı ile, batı müziği kalıplarına dahil olmadan çok seslendirildiği ve armonize edildiği bir kültür projesi olarak İstanbul Teknik Üniversitesi için hazırlandı ve yine aynı yerde sunumu yapıldı.