Oğuzhan Uç – Profesyonel

Yrd. Dç. Dr. Oğuzhan Uç Resmi İnternet Sitesidir.

Tüm dersler, akademik programlar ve iletişim için

Taksim Masters

http://taksimmasters.com


OCEMUT

Profesyonel – OCEMUT

Belgesel Alaturka

Belgesel Alaturka

Sazendeler

Sazendeler

Boğazici Üniversitesi

Boğaziçi Üniversitesi – 2019

Marmara Üniversitesi

Marmara Üniversitesi – 2019

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı – 2015

Boğaziçi Üniversitesi

Boğaziçi Üniversitesi – 2019

İstanbul Üniversitesi Tarih Kürsüsü

İstanbul Üniversitesi Tarih Kürsüsü – 2019

Medeniyet Üniversitesi

Medeniyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Kürsüsü

Kanlıca Musiki Akademisi

Kanlıca Musıki Akademisi – 2018

Kanlıca Musiki Akademisi

Beykoz Vakfı

Beykoz Vakfı – 2016

Beykoz Vakfı

Ogliv

Ogliv – 2019

Çek Dalada Senfoni Orkestrası

Çek –  Dalada Senfoni Orkestrası 1999 – 2001

Senfonik İlahiler

Senfonik İlahiler 1998 – 2000

Otantik Çok Sesliliğin İzinde Türklüreni Armonizasyonu

Otantik Çok Sesliliğin İzinde Türkülerin Armonizasyonu 2000- 2002

TRT İstanbul Radyosu

TRT İstanbul Radyosu


1999 ve 2001 yıllarında Klasik Türk Müziği eserlerini yorumladığı, iki ayrı albüm yapan Oğuzhan Uç, ayrıca pek çok solistin albüm çalışmasında besteci, aranjör, yönetmen ve enstrüman sanatçısı olarak görev almıştır. 

1993 yılında girdiği Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde saz heyetinde bulunmuştur. Bu görevde iken tanbur, yaylı tanbur, ud, çello ve klasik kemençe sazları icracısı olarak pek çok konsere çıkmış ve saz heyeti özel çalışmalarına katılmıştır.

1988-1995 yılları arasında “Beykoz Musiki Cemiyeti” saz heyetinde bulunmuş, Dr. Suphi Ezgi’nin öğrencisi, Zekâi Dede ekolünden Dr. Fahrettin Erkinsoy ile çalışma fırsatı bulmuştur.

1989-1995 yılları arasında “Beykoz Agia Paraskevi Kilisesi”‘nde “Psaltis” olarak çalışmıştır. Burada “Aleksandrous Daravanoğlu” ile Antik Rum Müziği üzerine sohpetlerde bulunmuş ve icracılık teknikleri üzerine bilgi almıştır.

1993-1996 yılları arasında, Üsküdar’da bulunan “Çağdaş Aşıklar Mevlevi Dergahı”‘nda “mutrıban”‘da görev yapmıştır. Burada tanbur, klasik kemençe ve yaylı tanbur çalgılarını icra etmiş ve her ayın ilk pazar günü “Galata Mevlevihane”‘sinde icra edilen Âyin’lere katılmıştır.

1995 yılında “Çengelköy Musiki Derneği”‘nin repertuvar hocalığını üstlenmiş ve kürdilihicazkar, muhayyerkürdi makamlarından oluşan bir fasılı seyirci ile buluşturmuştur.

1999 yılından itibaren “Çok Sesli Makam Müziği, İstanbul Müzik Tarihi, Antik Medeniyet Müzikleri, Daskusa ve müzik kültürü, Türk Müziğinde ses tekniği kullanımı, Türk Müziği diksiyon teknikleri, Opera Sanatına yerel yaklaşım, Türk Müziğinin VII. yy dan itibaren kuramcıları ve bestecileri” konularında sempozyum, araştırma ve anlatı programları oldukça yoğun olan Oğuzhan Uç’un bu geniş öğretim bölümü burada yer almamaktadır. 

2000 yılında “Marmaris Oda Müziği” topluluğunda, kısa bir dönem çello sanatçısı olarak bulunmuştur.

Tanburi Cemil Bey’in de dahil olduğu çok çalgılılık geleneğinin devamı olan Oğuzhan Uç Tanbur, Yaylı Tanbur, Klasik Kemençe, Ud, Lavta, Bağlama, Buzuki, Gitar, Kanun, Karadeniz Kemençesi, Doğu Anadolu Kemençesi, Viyolonsel, Viyola, Keman çalgılarını da profesyonel olarak konser ve albüm kayıtlarında icra etmektedir. 

Devam eden çalışmaları arasında ;

Belgesel Alaturka Müzik Topluluğu

Her Pazartesi Taksim Masters 19:00 (Şehit Muhtar Mahallesi Beyoğlu)

Ocemut Çok Sesli Etnik Müzik Topluluğu

Her salı Altunizade Ogliv 20:00  (Eski İsmail Zühtü Paşa Hamamı)

Sazendeler Müzik Topluluğu

Her Salı Altunizade Ogliv 16:00

Özel dersler ve özel albüm çalışmaları yer almaktadır.

Tanburi Cemil Bey ve sonrasına ait olan bu çok çalgılılık geleneğinin bir parçası olan 

Oğuzhan Uç, albüm çalışmalarında ve sahne emisyonlarında bu çalgıların hepsi ile özel dinletiler ve konserler vermektedir.