Oğuzhan Uç – Akademik

Yrd. Dç. Dr. Oğuzhan Uç Resmi İnternet Sitesidir.

Oğuzhan Uç

Orcid https://orcid.org/0000-0003-1835-7932

İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Doktora 2005-2009

İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Sanatta Yeterlilik 2002-2005

İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Yüksek Lisans 2000-2002

Selanik Aristottle University Klasik Bizans Müziği 2000-2004

İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Lisans 1996-2000

Royal Music Academy Music and Drama Kompozisyon 1995-1997

İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Ortaokul ve Lise 1988-1995

İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müzikolog/Etnomüzikoloji 2003 – 2015

Medeniyet Üniversitesi Müzikolog 2016 – 2016

İstanbul Üsküdar doğumlu olan Oğuzhan Uç, ilk okul öncesi başlayan müzik kariyerine ailesinden ve ailesinin sosyal çevresinden pek çok değerli sanatçı ile meşk ederek devam etti. 

Konservatuvar yıllarında TRT İstanbul Radyosunda amatör koroda, çeşitli sahne ve özel emisyonlarda görev aldı. 

Bu dönemde Üsküdar Musiki Cemiyeti, Beykoz Musiki Cemiyeti, Beşiktaş Musıki Derneği’nde saz heyetinde bulundu Bu kurumlarda Tanbur, Ud ve Yaylı Tanbur sanatçısı olarak repertuar çalışmaları yaptı. 1994 yılında Çengelköy Musiki Derneği’ni de şef olarak çalıştırdı. 

Lise sonrası uluslararası bir eğitim programına katılarak Royal Akademi Müzik ve Drama bölümünde Kompozisyon ve Yaylı Tekniği eğitimi aldı. Bu eğitiminden sonra İTÜ’ye dönerek ses eğitimi lisans tamamladı ve müzik bilim adına yüksek yapmaya başladı. Özellikle bu dönemde Profesör Doktor Şehvar Beşiroğlu ile önemli çalışmalar yaptı. 

Evrensel müzik armonizasyonunun haricinde makamsal armonizasyon ve Otantik Türk Müziğinin ve Ortadoğu Makam müziğinin çok seslendirilmesi üzerine araştırmalar ve geliştirmeler yaptı, sempozyumlara katıldı ve konserler verdi. 

Yüksek lisansı süresince Aristottle Selanik’te Klasik Yunan Müziği ve Bizans Makam müziği üzerine eğitim aldı. 

Tüm birikimlerini topladığı çalışmalar Hatay Çok Sesli Dinler korosu ile ortaya çıktı. Makamsal Orkestrasyon adına literatüre giren yaklaşımlar geliştirdiği bu koro maalesef ki mesafe sorunundan ötürü çok uzun yıllar devam edemedi. Ancak, bu koronun devamı olan ve uluslararası isim yapan bazı korolar bu koroda yetişen koristler ve diğer ekip tarafından oluşturuldu. 

2000’li yıllarda Beykoz Vakfı Genel Müzik Koordinatörü olarak Şaban Tören ve ekibi ile çalıştı. Burada Türk Müziği korosu kurdu ve konserler verdi. Ayrıca sosyo – ekonomik c, b+ gruplarına müzik, çalgı ve iletişim dersleri verdi. 

Karma kültüre ev sahipliği yapan Anadolu coğrafyasının içerisinde barındırdığı etnik diller, sosyo – kültürel yaşam, ortak ve özerk müziksel üretimler, danslar ve dans eşlik müzikleri üzerine uzun süreli araştırmalar yaptı. 

Bu karma çalışma ile ilgili olarak karma ve eklektik kültürü en iyi ve popüler olarak da yansıtabilecek Bizans, Doğu Roma, Dersaadet ve İstanbul kültürünü aktaran çalışma “İstanbul Etnik Dillerinde İstanbul Etnik Şarkıları”’nı sunmak üzere OCEMUT’u kurdu. Tüm koristleri ve orkestrayı büyük bir özveri ile dönem icra stillerine göre kendi hazırladı. 

Türk Dünyası için önemli nokta olan Bilecik’te ve projenin bu dönemki ev sahibi  İstanbul’da bu ekiple önemli konserler verdi. 

En son Ocemut konseri 26 Ocak 2020 İstanbul’da İstanbul’un en önemli simge mekanlarından Saint Antoine kilisesi’nde gerçekleşti. Çok büyük bir kalabalığa eklektik İstanbul kültürünü, sosyolojisini ve müziksel arkekolojisini aktarmaya dayalı bu konser büyük bir yankı uyandırdı. 

Yrd. Dç. Dr. Oruç Güvenç ile de kısa bir süre “Darüşşifa” üzerine çalıştı. Ekibin Sultanahmet’te bulunan çalışma mekanında ve çeşitli emisyonlarında “Bas Gıçek” çalgısını sesletti. 

Halen Makamsal Terapi üzerine, Darüşşifa ve etkileri adına çalışmalar yapmaktadır. Bu konuda seminerler ve uygulamalar düzenlemektedir. Bu çalışmalarda kendisine psikolog, sosyolog ve müzisyenlerden oluşan bir grup eşlik etmektedir. 

1994 yılından itibaren, henüz müzikoloji öğrencisi olmaması rağmen müziksel araştırmalar için büyük bir tutkuyla zaman ayırdı. Farabi’den günümüze kadar edvar yazarı olan kuramcıları, ayrıca Türk Müziğinde farklı formlarda da olsa eser üreten bestecilerin eserlerini ve hayatlarını derledi. 

Toplam beş yüz kırk bölüm olarak yazdığı bu çalışma kitap ve belgesel olarak yayınlanmak üzere henüz beklemektedir. 

Bu beş yüz kırk bölümlük çalışmanın içerisinde bahsi geçen eserleri yorumlayabilmek için bir saz eserleri topluluğu ve ayrıca dönem icra stillerine göre yetiştirdiği bir koro kurdu. 

Bu koro halen “Belgesel Alaturka” korosu olarak devam etmektedir. 

Bu koronun içerisinde hazırlanan ve Korrepetitör olarak yetiştirdiği Kanun Sanatçısı İsmail Atilla Özkök ile devam ettiği Sazendeler bölümü, kendi başına da koro bağımsız konserler veren önemli bir ekip haline geldi. 

Sazendeler tek başına, koro bağımsız olarak, Kasım 2019’da, Romanya Konsolosluğunun isteği üzerine, çalışmalar yaptığı Prens Dimitrie Cantemir eserlerinden oluşan bir seçkiyi Romanya Konsolosluğu Dimitrie Cantemir Kültür Merkezinde ekibi ile birlikte Ekselansları da hazırken gerçekleştirdi. 

Bu konserde Romanya Dimitrie Cantemir Kültür Merkezi Müdürü Nadya Tunsku ve Sheila Suleiman ekibe büyük destek verdi. 

2018 yılında Kanlıca Kültür ve Yardımlaşma Derneğinde Oğuzhan Uç Türk Müziği Topluluğunun yönetimini devraldı. 2019 yılında Kanlıca Musıki Akademisi’nin kendi salonlarında tamamen amatörlerden oluşan bir koro ile neo-klasik eserler konseri verdi. Bu konserde ağır aksaktan başlayan bir Rast takımı müzikseverler ile buluşturdu. Bu eserleri yorumlattığı bir neo – klasik albüm çalışmasıda halen devam etmektedir. 

2017 yılında ortağı öğretmen Betül Akgün ile sanat ve dil eğitimi adına Beyoğlu İstiklal Caddesinde “Taksim Masters” isimli butik bir eğitim merkezi kurdu. Halen sertifika çalışmalar, masterclass çalışmaları ve çalıştaylarının bir bölümünü burada gerçekleştirmektedir. 

Pek çok üniversitede;

 • Dans – müzik ilişkisi, 
 • Dans eşlik müziklerinin etnolojisi ve etimolojisi, 
 • Batı Ege danslarının dans eşlik müziklerinin etnolojisi ve etimolojisi, 
 • İstanbul Müzik Tarihi, 
 • Anadolu Müzik Tarihinde Sümer etkileri, 
 • Orta Asya Müzik Kültürü ve Anadolu Müzik Kültürü üzerine karşılaştırmalar, 
 • Dimitrie Cantemir ile Türk Müziğine Avrupalı bir dokunuş, 
 • Ali Ufki ile değişen müzik anlayışı, 
 • Kuramsallaşma döneminde Türk Müziği, 
 • Türk Müziği Arkeolojisi ve etkilendiği kaynaklar, 
 • Sümer ve Ortadoğu müziğinin Avrupa’daki müziği şekillenmesinde rolü ve etkileri
 • Bir Sosyo Kültürel çıkartma Endülüs ve değişen müzik anlayışı  

konularında ayrıca Türk Müziği otantik çalgıları ile geleneksel kabul edilen çalgıların karşılaştırmalı analizi, Tanbur ve Yaylı Tanbur çalgılarının Orta Asya’daki kökeni üzerine çeşitli sempozyumlarda konuşmacı olarak yer aldı. Çeşitli seminerler verdi. Halen bu çalışmaları devam etmektedir.